DDTR Tanácsadó Kft.    |    info@ddtr.hu    |    © 2018 Minden jog fenntartva.

A Due Diligence and Transactions (DDTR) célja, hogy az üzleti szféra vezető cégei számára elérhető, szigorúan tényalapú professzionális pénzügyi elemzési és tanácsadási, valamint piacelemzési szolgáltatásokat nyújtson.

 

Meglátásunk szerint számos területen nagy igény mutatkozik olyan külső támogatásra, amelynél a végeredményt nem mennyiségben, hanem minőségben mérik, amely nem véleményeken, hanem tényalapú elemzéseken alapul, és ahol a javaslatok a felhasználók számára könnyen áttekinthető módon kerülnek bemutatásra.

Régiónk országai az elmúlt 10-15 évben jelentős utat jártak be az átalakulási folyamatokban. A különböző vállalatok, a közszolgáltatás, a nagy elosztórendszerek átalakulása mindenütt megkezdődött, de sehol sem mondhatjuk, hogy lezárult volna. Számos helyen a továbblépések, a javítások hátravannak még.

 

A Due Diligence and Transactions elsősorban ezen folyamatok elősegítését célozza meg. Az a tanácsadói és elemzői bázis, amelyre épülve a DDTR létrejött, hasonló bonyolultságú vállalati stratégiai átalakítások sokaságának tapasztalatát kamatoztatja az üzleti szférában is. Függetlenül a régió egyes országainak fejlettségi fokától, az átalakítási folyamatok állásától, erre a megközelítésmódra mindenütt szükség lehet.

 

A Due Diligence and Transactions munkájának alapja az a rigorózus és tényalapú megközelítés, amely a stratégiai szintű vállalati tanácsadásban az eredményes és sikeres munka egyetlen lehetséges módszere.

 

A DDTR a legfelső szintű vezetői feladatok stratégiai tanácsadására, piackutatási, valamint egyéb elemzési feladatokra vállalkozik. A legfontosabb stratégiai kérdésekre történő fókuszálás nem jelent ugyanakkor kizárólag elméleti megközelítést.

 

Minden munkánknak kézzelfogható, számon kérhető hatékonyság javuláshoz kell vezetnie, melyeket könnyen értelmezhető és jól interpretálható formában teszünk elérhetővé.